INDEKS NAZWA Numer porównawczy #1 Numer porównawczy #2 Numery porównawcze #3
RURA WYDECH.MAN VW KONCOWA DIN49649 DIN49649 81152040136 49649 / 81152040136
RURA WYDECH.MAN L2000 KONCOWA LOW COST 30600MN 81152040199 3.25025 / 68.06 / HIL808616 / SP.30.47.600
RURA WYDECH.MAN F2000 SRODKOWA DIN49282 DIN49282 81152040251 49282 / 81152040251 / 12021757 / 21757
RURA WYDECHOWA MAN F2000,F90 POCZATKOWA 30282MN 31131MN 81152040178 3.25220
RURA WYDECH.MAN F2000 KONCOWA DIN49695 DIN49695 81152040252 49695 / 81152040252 / 12021413 / 68.215 / VS30695MN
RURA WYDECH.MAN F2000 KONCOWA 30695MN 30695MN 81152040252 12021413 / 68.215 / VS30695MN
RURA WYDECH.MAN F2000 30281MN 81152040261 12021758 / 21758 / 3.25021 / 68.23 / SP.30.49.281
RURA WYDECH.MAN F2000 DO PESSLA DIN47183 DIN49227 DIN49227 81152040416 49227 / 81152040416
RURA WYDECH.MAN L2000 KONCOWA LOW COST 30626MN 81152040449 3.25030 / 44WMN0073
RURA WYDECH.MAN TGA SRODKOWA DIN47190 DIN47190 81152040451 47190 / 81152040451 / 12020819
RURA WYDECH.MAN TGA SRODKOWA 30190MN 81152040451 12020819
RURA WYDECH.MAN TYP F06 KOLANKO 30136MN 30136MN 81152045421 12021864 / SP.30.49.136
RURA WYDECH.MAN DIN49165 DIN49165 81152045489 49165 / 81152045489 / 12021843 / 21843
RURA WYDECH.MAN 30165MN 81152045489 12021843 / 21843
RURA WYDECH.MAN F01/02/03 DWURURKA 81152045502 81152045502 81152045502
RURA WYDECH.MAN PRZEDNIA DIN49150 DIN49150 81152045559 49150 / 81152045383 / 68.07 / 81152045520 / DIN47199 / SP.30.49.150 / VS31199MN
RURA WYDECH.MAN M90 POCZATKOWA 30150MN 81152045559 68.07 / 81152045383 / 81152045520 / DIN47199 / SP.30.49.150 / VS31199MN
RURA WYDECH.MAN DIN49280 DIN49280 81152045734 49280 / 81152045734 / 12021759 / 3.25217
RURA WYDECH.MAN 30280MN 81152045734 12021759 / 3.25217
Strona 1010 z 15925