INDEKS NAZWA Numer porównawczy #1 Numer porównawczy #2 Numery porównawcze #3
OKLADZINY HAM.VOLVO TEXTAR I NADWYMIAR 19090/19,4 S1909005 WVA19938/01 19938 / WVA1993801 / 19090194 / 19938/19 / 3 / 26O0009 1L
OKLADZINY HAM.VOLVO 19090 II NADW. 175*20,1 199382010110 WVA19938/02 175X20 / 1 / WVA1993802 / 175*201 / 175X201 / 19090/20 / 4 / 19938/20 / 3 / 26O0009 2L / MBLK1182
OKLADZINY HAM.VOLVO 19090 II NADW. 19090/20,3 19090/20,3 WVA19938/02 19090203 / WVA1993802 / 19090/20 / 4 / 19938/20 / 3 / 26O0009 2L / MBLK1182
OKLADZINY HAM.VOLVO 19071 NOM 200*18,1 199390010110 WVA19939/00 200X18 / 1 / WVA1993900 / 200*181 / 200X181 / 2.94056 / 2.94064 / 26O0151 0L / A-143
OKLADZINY HAM.VOLVO 19071 NOM 19071/18,1 19071/18,1 WVA19939/00 19071181 / WVA1993900 / 2.94056 / 2.94064 / 26O0151 0L / A-143
OKLADZINY HAM.VOLVO 19071 NOM 19071/18,1TEX 19071/18,1TEX WVA19939/00 19939 / 19071181TEX / WVA1993900 / 2.94056 / 2.94064 / 26O0151 0L / A-143
OKLADZINY SZCZEK VOLVO KPL. 200*19,1 199391010110 WVA19939/01 200X19 / 1 / WVA1993901 / 200*191 / 200X191 / 26O0151 1L
OKLADZINY HAM.BERAL VOLVO KPL.I-NADW. 19071/19,1 19071/19,1 WVA19939/01 19071191 / WVA1993901 / 26O0151 1L
OKLADZINY HAM.VOLVO TEXTAR I NADW. 19071/19,0TEX 19071/19,0TEX WVA19939/01 19939 / 19071190TEX / WVA1993901 / 26O0151 1L
OKLADZINY SZCZEK VOLVO KPL. 200*20,1 199392010110 WVA19939/02 200X20 / 1 / WVA1993902 / 200*201 / 200X201 / 26O0151 2L
OKLADZINY HAM.BERAL VOLVO KPL.II-NADW. 19071/20,3 19071/20,3 WVA19939/02 19071203 / WVA1993902 / 26O0151 2L
OKLADZINY HAM.VOLVO 19068 NOM. 225*18,1 199400010110 WVA19940/00 225X18 / 1 / WVA1994000 / 225*181 / 225X181 / 19940/18 / 3 / 26O0078 0L / FO00193700 / MBLK1200
OKLADZINY HAM.VOLVO 19068 NOM. 19068/18,3 19068/18,3 WVA19940/00 19068183 / WVA1994000 / 19940/18 / 3 / 26O0078 0L / FO00193700 / MBLK1200
OKLADZINY HAM.VOLVO 19068 NOM. 19068/18,3TEX S1906802 WVA19940/00 19940 / WVA1994000 / 19068183TEX / 19940/18 / 3 / 26O0078 0L / FO00193700 / MBLK1200
OKLADZINY SZCZEK VOLVO KPL. 225*19,1 199401010110 WVA19940/01 225X19 / 1 / WVA1994001 / 225*191 / 225X191 / 19940/19 / 3 / 26O0078 1L
OKLADZINY HAM.BERAL VOLVO 19068/19,3 19068/19,3 WVA19940/01 19068193 / WVA1994001 / 19940/19 / 3 / 26O0078 1L
OKLADZINY HAM.VOLVO TEXTAR T088 19068/19,0TEX 19068/19,0TEX WVA19940/01 19940 / 19068190TEX / WVA1994001 / 19940/19 / 3 / 26O0078 1L
OKLADZINY HAM.BERAL VOLVO 19068/20,3 19068/20,3 WVA19940/02 19068203 / WVA1994002 / 19068/20 / 3TEX / 19940/20 / 3 / 26O0078 2L
OKLADZINY HAM.VOLVO TEXTAR T088 19068/19,4TEX S1906805 WVA19940/02 19940 / WVA1994002 / 19068194TEX / 19068/20 / 3TEX / 19940/20 / 3 / 26O0078 2L
Strona 1232 z 15925