INDEKS NAZWA Numer porównawczy #1 Numer porównawczy #2 Numery porównawcze #3
PASEK KLINOWY CONTI 13*1290 13*1290/CONTI 13*1290/CONTI 13*1290 13X1290/CONTI / 13*1290CONTI / 13X1290CONTI
PASEK KLINOWY 13*1300 CONTI 13*1300 13X1300 13X1300 13X1300 / 13*1300/BOSCH / 13*1300S2 / 3.34222 / 4.80601 / 5.41401
PASEK KLINOWY 13*1300 OPTIBELT 13*1300/OPTIB 13*1300/OPTIB 13*1300 13X1300/OPTIB / 13*1300OPTIB / 13X1300OPTIB / 13*1300/BOSCH / 13*1300S2 / 3.34222 / 4.80601 / 5.41401
PASEK KLINOWY 13*1300 TRW 12,5*1300/TRW 12,5*1300/TRW 13*1300 12 / 5X1300/TRW / 125*1300TRW / 125X1300TRW / 13*1300/BOSCH / 13*1300S2 / 3.34222 / 4.80601 / 5.41401
PASEK KLINOWY HA1320 HA1320 HA1320 13*1320 13A1320GL / 13A1320HD / XPB13*1320
PASEK KLINOWY 13*1325 CONTI 13*1325 13X1325 13X1325 13X1325 / 13*1325/BOSCH / 44OP0040O / K6483
PASEK KLINOWY 13*1325 13*1325/TRW 13*1325/TRW 13*1325 13X1325/TRW / 13*1325TRW / 13X1325TRW / 13*1325/BOSCH / 44OP0040O / K6483
PASEK KLINOWY 13*1325 OPTIBELT 13*1325/OPTI 13*1325/OPTI 13*1325 13X1325/OPTI / 13*1325OPTI / 13X1325OPTI / 13*1325/BOSCH / 44OP0040O / K6483
PASEK KLINOWY 13*1350 OPTIBELT 1350Z 1350Z 13*1350 12 / 5/1350ROUL / 13*1350/GATES / 13/1350BOSCH / 13A1350HD
PASEK KLINOWY HA1350 HA1350 HA1350 13*1350 12 / 5/1350ROUL / 13*1350/GATES / 13/1350BOSCH / 13A1350HD
PASEK KLINOWY 13*1350 CONTI 13*1350 13X1350 13X1350 13X1350 / 12 / 5/1350ROUL / 13*1350/GATES / 13/1350BOSCH / 13A1350HD
PASEK KLINOWY 13*1350 BOSCH 13*1350/BOSCH 13*1350/BOSCH 13*1350 13X1350/BOSCH / 13*1350BOSCH / 13X1350BOSCH / 12 / 5/1350ROUL / 13*1350/GATES / 13/1350BOSCH / 13A1350HD
PASEK KLINOWY 13*1375 CONTI 13*1375/CONTI 13X1375 13X1375 13X1375/CONTI / 13*1375CONTI / 13X1375CONTI / 2/AV13X1375PB
PASEK KLINOWY 13*1400 CONTI 13*1400/CONTI 13X1400 13X1400 13X1400/CONTI / 13*1400CONTI / 13X1400CONTI / 12 / 5/1400ROUL / 13*1400/BOSCH / 13A1400HD / 44OP0062B / 44OP0062O / AVX13*1400
PASEK KLINOWY 13*1400 OPTIBELT 13*1400/OPTI 13*1400/OPTI 13*1400 13X1400/OPTI / 13*1400OPTI / 13X1400OPTI / 12 / 5/1400ROUL / 13*1400/BOSCH / 13A1400HD / 44OP0062B / 44OP0062O / AVX13*1400
PASEK KLINOWY 13*1425 CONTI 13*1425/CONTI 13X1425 13X1425 13X1425/CONTI / 13*1425CONTI / 13X1425CONTI / 04.19.052 / K6487MC
PASEK KLINOWY 13*1425 13*1425/GYTES 13*1425/GYTES 13*1425 13X1425/GYTES / 13*1425GYTES / 13X1425GYTES / 04.19.052 / K6487MC
PASEK KLINOWY 13*1425 13*1425/TRW 13*1425/TRW 13*1425 13X1425/TRW / 13*1425TRW / 13X1425TRW / 04.19.052 / K6487MC
PASEK KLINOWY 12,5*1425 12,5*1425/TRW 12,5*1425/TRW 13*1425 12 / 5X1425/TRW / 125*1425TRW / 125X1425TRW / 04.19.052 / K6487MC
Strona 677 z 15925